Billboard KOR1/2 – pred výjazdom z Korytárok na Zvolen

Reklamná plocha na mape

Reklamná plocha KOR 1/2 sa nachádza pri frekventovanom cestnom ťahu 526 ZV – BR tesne za výjazdom z obce Korytárky. Reklamná plocha je orientovaná smerom na Kriváň a umiestnená na pravej strane vozovky v extraviláne obce Korytárky. Je to v poradí posledná reklamná plocha v úseku Hriňová – Kriváň. Reklamná plocha je vzdialená cca 8 m od vozovky.

Korytárky, Banskobystrický kraj
pri frekventovanom cestnom ťahu 526 ZV – BR
510 x 240 cm
drevený podklad
vhodné pre papierové bannery aj PVC plachty