Billboard KR1/1 – pred výjazdom z rýchlostnej cesty R2

Cena: 69€ / mes.

  • pri dlhodobom nájme možná zľava
  • minimálna dĺžka nájmu je 1 mesiac

Reklamná plocha KR 1/1 sa nachádza pri frekventovanom cestnom ťahu 526 ZV – BR medzi kruhovými objazdmi, pred výjazdom a príjazdom z frekventovanej rýchlostnej cesty R2. Reklamná plocha je orientovaná smerom na Hriňovú a umiestnená na pravej strane vozovky v intraviláne obce Kriváň.

Je to v poradí posledná reklamná plocha v intraviláne Kriváňa pri výjazde do na rýchlostnú cestu R2. Reklamná plocha je vzdialená cca 8 m od vozovky.

Kriváň, Banskobystrický kraj
pri frekventovanom cestnom ťahu 526 ZV – BR
510 x 240 cm
drevený podklad
vhodné pre papierové bannery aj PVC plachty

Reklamná plocha na mape

Máte otázky?

Chcete sa dozvedieť viac informácií o tejto reklamnej ploche?

Služby
  • vytvorenie grafiky
  • tlač papierového alebo PVC banneru
  • výlep / vyvesenie banneru