Prečo BILLBOARDY?

Ak chcete mať trhový vplyv vo vašej oblasti, zvážte reklamu na billboardoch od 2€ na deň. Buďte videní. Buďte známi. Buďte zapamätatelní.

71% spotrebiteľov
často pozerá na správy na billboardoch

26% zákazníkov
navštívilo webové stránky v reakcii na reklamu OOH

Pri správnom a efektívnom používaní môže byť billboardová reklama prínosom pre propagáciu vašej značky a začne zvyšovať jej popularitu medzi cieľovým publikom. 

Reklama OOH a najmä billboardy sú výnimočne účinné v digitálnom veku, pretože poskytujú jednoduchý a menej rušivý kontrast k online kanálom. Sú tiež postupne ústredným aspektom akejkoľvek zjednotenej marketingovej kampane, pretože vytvárajú povedomie o značke a pomáhajú viesť spotrebiteľov pri rozhodovaní o nákupe.

Potrebujete nový prístup k vytváraniu pozornosti, získavaniu lojality zákazníkov a preukázaniu hodnoty vašich marketingových investícií. To je čas, kedy prichádzame my.