Detva

Samotná Detva bola založená v roku 1638 ako poddanská obec vígľašského panstva. Jej vznik ako obce sa pripisuje majiteľovi vígľašského panstva Ladislavovi Čákymu (Csákymu). Pôvodná obec sa rýchlo rozrastala – územne i počtom obyvateľstva a postupne položila aj základy vzniku okolitých obcí. V roku 1787 tu Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú bryndziareň (manufaktúru na výrobu bryndze) na Slovensku. Výrobky z tejto bryndziarne prispeli k dobrému menu Detvy a stali sa známe aj v zahraničí, najmä v Rakúsku a Amerike. V roku 1811 bola Detva na základe kráľovskej listiny povýšená na mestečko s udelením príslušných výsad – právom organizovania výročných trhov a jarmokov. Vtedy pravdepodobne dostala i erb – tri smreky na zelenej pažiti v striebornom štíte, ktorý symbolizuje lesné bohatstvo oblasti.