Korytárky

Územie Korytárok patrilo panstvu z Vígľašského zámku, preto sú aj najstaršie dejiny obce späté s okolitými obcami. Najstarší zápis, viažúci sa ku Korytárkam, pochádza z roku 1661, nepriame zmienky spomínajú tak lokalitu, ako aj osoby z tejto pôvodnej časti Detvy. Práve Korytárky boli poslednou časťou mesta, ktoré sa osamostatnilo.

Prírodné podmienky predurčovali spôsob obživy obyvateľov regiónu, kde prevládali lesy a pasienky. Pastierstvo a ťažba a spracovanie dreva boli hlavným spôsobom obživy a práve ťažba dreva si vyžiadala vybudovanie úzkorozchodnej železnice z Hriňovej do Kriváňa, kde bola zastávka trate do Lučenca. V roku 1936 bola v tejto časti Detvy otvorená štátna škola, neskôr dočasne pod cirkevnou správou. K osamostatneniu Korytárok a Kriváňa, pod ktorý novo obec patrila, došlo v roku 1955. Krátko predtým bola v obci postavená budova obchodu Jednota, následne pribudlo pohostinstvo a stavať sa začalo sídlisko Korytárky-stred. V roku 1962 bola zrušená úzkokoľajná železnička z Hriňovej do Kriváňa.